en-USro-RO

| Login
11 aprilie 2021

Sfânta Maică Biserică socoteşte de datoria ei să celebreze printr-o comemorare sacră, în anumite zile din cursul anului, opera mântuitoare a Mirelui său divin. În fiecare săptămână, în ziua pe care a numit-o duminică, ea sărbătoreşte Învierea Domnului, pe care, o dată pe an, o celebrează împreună cu fericita lui pătimire, prin marea solemnitate a Paştelui.

Pe lângă aceasta, ea desfăşoară în ciclul anual, întregul mister al lui Cristos, de la întrupare şi naştere până la Înălţare, la ziua Rusaliilor şi până la aşteptarea fericitei speranţe şi a venirii Domnului.

Celebrând astfel misterele răscumpărării, ea deschide credincioşilor comorile virtuţilor şi meritelor Domnului său, actualizându-le într-un fel în tot decursul timpului, pentru ca astfel credincioşii să vină în contact cu ele şi să se umple de harul mântuirii.

(Conciliul al II-lea din Vatican, Constituţia despre liturgie Sacrosanctum Concilium 102).

11 aprilie 2021

În armonia unităţii

Din Scrisoarea către efeseni a sfântului Ignaţiu de Antiohia, episcop martir
(Nr. 2, 2 – 5, 2: Funk 1, 175-177)

Se cuvine ca voi să-l preamăriţi în toate modurile pe Isus Cristos care v-a glorificat, pentru ca, adunaţi sub aceeaşi ascultare, supuşi episcopului şi prezbiterilor, să fiţi sfinţiţi în toate.

Nu vă poruncesc ca şi cum aş fi cineva. Chiar dacă sunt în lanţuri pentru numele lui Cristos, încă nu sunt desăvârşit în Isus Cristos. Abia acum încep să fiu discipol şi mă adresez vouă ca unor împreună discipoli cu mine. Eu simţeam nevoia să fiu pregătit pentru luptă de voi, de credinţa voastră, de îndemnurile voastre, de răbdarea şi blândeţea voastră. Dar întrucât iubirea nu-mi permite să tac în privinţa voastră, am luat iniţiativa să vă îndemn să trăiţi în armonie cu voinţa lui Dumnezeu. De fapt, Isus Cristos, viaţa noastră, de care nu ne putem separa, exprimă voinţa Tatălui, aşa cum şi episcopii, rânduiţi pe întregul pământ, reprezintă voinţa lui Isus Cristos.

De aceea, se cuvine ca şi voi să trăiţi în armonie cu voinţa episcopului vostru, aşa cum şi faceţi. De fapt, venerabilii voştri prezbiteri, vrednici de Dumnezeu, sunt în armonie cu episcopul aşa cum sunt corzile unei chitare. Astfel, prin acordul şi armonia voastră în iubire, voi îi cântaţi un imn de laudă lui Isus Cristos. Fiecare dintre voi să devină un cor, pentru ca, în armonia înţelegerii dintre voi, primind melodia lui Dum­nezeu în unitate, să-i cântaţi Tatălui prin Isus Cristos cu o singură voce, pentru ca el să vă asculte şi să vadă din faptele voastre bune că sunteţi mădularele Fiului său. De aceea, este folositor ca voi să fiţi într-o unitate desăvârşită, şi astfel să aveţi întotdeauna împărtăşire cu Dumnezeu.

Dacă eu, în scurt timp, am ajuns cu episcopul vostru la o aşa intimitate, care nu este umană, ci spirituală, cu cât mai mult vă consider fericiţi pe voi, care sunteţi legaţi de el aşa cum este Biserica de Isus Cristos, şi Isus Cristos de Tatăl, încât totul se armonizează în unitate. Nimeni să nu se înşele: dacă cineva nu este în interiorul sanctuarului, se lipseşte de pâinea lui Dumnezeu. Şi dacă rugăciunea făcută împreună de doi credincioşi are atâta putere, cu cât mai mult cea făcută de episcop şi de întreaga Biserică!