en-USro-RO

| Login
26 martie 2019

Calendarul zilei

Marți, 26 martie 2019

Sfintii zilei
Sf. Emanuel, m.
Liturghierul Roman
Marți din sãptãmâna a 3-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)
violet, III
Lectionar
Dan 3,25.34-43: Cu suflet zdrobit și cu duh umilit, de-am putea fi primiți.
Ps 24: Amintește-ți, Doamne, de îndurarea și de milostivirea ta!
Mt 18,21-35: Tot așa vã va face și Tatãl meu ceresc dacã nu veți ierta fiecare fratelui sãu din inimã
.
Meditatia zilei
Marți din sãptãmâna a 3-a din Post

Sfânta Maică Biserică socoteşte de datoria ei să celebreze printr-o comemorare sacră, în anumite zile din cursul anului, opera mântuitoare a Mirelui său divin. În fiecare săptămână, în ziua pe care a numit-o duminică, ea sărbătoreşte Învierea Domnului, pe care, o dată pe an, o celebrează împreună cu fericita lui pătimire, prin marea solemnitate a Paştelui.

Pe lângă aceasta, ea desfăşoară în ciclul anual, întregul mister al lui Cristos, de la întrupare şi naştere până la Înălţare, la ziua Rusaliilor şi până la aşteptarea fericitei speranţe şi a venirii Domnului.

Celebrând astfel misterele răscumpărării, ea deschide credincioşilor comorile virtuţilor şi meritelor Domnului său, actualizându-le într-un fel în tot decursul timpului, pentru ca astfel credincioşii să vină în contact cu ele şi să se umple de harul mântuirii.

(Conciliul al II-lea din Vatican, Constituţia despre liturgie Sacrosanctum Concilium 102).

26 martie 2019

Să fiţi plini în toate de plinătatea lui Cristos

Din Omiliile unui autor spiritual din secolul al IV-lea
(Omil. 18.7-11: PG 34, 639-642)
Cei care au fost aflaţi vrednici să devină fii ai lui Dumnezeu şi să se nască din nou de sus de la Duhul Sfânt şi îl au în ei înşişi pe Cristos care îi luminează şi-i creează din nou sunt conduşi de Duhul Sfânt în diferite moduri şi inimile lor sunt călăuzite în mod invizibil şi paşnic de acţiunea harului.
Uneori, dau impresia că se află în doliu şi întristare pentru neamul omenesc şi, înălţând rugăciuni pentru el, se lasă cuprinşi de plâns şi întristare, aprinşi fiind de o iubire spirituală faţă de acest neam omenesc.
Alteori, Duhul Sfânt îi face să ardă de o aşa mare bucurie şi iubire încât, dacă s-ar putea, i-ar cuprinde în inima lor pe toţi oamenii, fără să facă deosebire între cei buni şi cei răi.
Uneori, se lasă cuprinşi de un duh de umilinţă care îi face să se înjosească mai mult decât toţi ceilalţi oameni, considerându-se pe ei înşişi ca cei mai de condamnat şi de dispreţuit.
Alteori, sunt ţinuţi de Duhul Sfânt într-o bucurie inefabilă.
Uneori, sunt ca un erou puternic, care, îmbrăcând toată armura regească şi pornind la război, se luptă cu tărie împotriva duşmanilor şi îi învinge. În acelaşi mod, omul spiritual, luând armele cereşti ale Duhului, atacă duşmanii, se luptă cu ei şi-i pune sub picioarele sale.
Alteori, sufletul lor se odihneşte într-o mare tăcere, linişte şi pace, trăind doar în bucurie spirituală, odihnă şi armonie perfectă.
Uneori, harul Duhului Sfânt îi face să ajungă la o înţe­legere şi la o înţelepciune extraordinară şi la o cunoaştere profundă a acelor taine pe care nici limba şi nici gura nu le pot exprima.
Alteori, ei se comportă ca un om oarecare.
Astfel, harul este revărsat în aceştia în diferite moduri şi tot în diferite moduri le călăuzeşte sufletul, modelându-l conform voinţei divine şi antrenându-l în diferite maniere, ca să-l prezinte în faţa Tatălui ceresc, integru, ireproşabil şi fără pată.
Să-l rugăm, aşadar, şi noi pe Dumnezeu, să-l rugăm cu iubire şi speranţă mare, ca să ne dea harul ceresc al darului Duhului Sfânt, ca acelaşi Duh să ne călău­zească şi pe noi şi să ne conducă pentru a trăi conform voinţei divine şi să ne întărească cu bogăţia puterii sale. Astfel, prin harul acestei călăuziri, al acestui antrenament şi al acestei creşteri spirituale, să fim aflaţi vrednici de a ajunge la desăvârşirea plinătăţii lui Cristos, după cum spune Apostolul: Ca să fiţi plini în toate de plinătatea lui Cristos (Ef 3,19).